COVID-19 ettevõtluse aspektid ja riigi meetmeted

Active Assets OÜ soovib, et teie ja teie lähedased, kolleegid ning ettevõte oleks terved ja saaksite võimalikult leebelt üle praegusest eriolukorrast. Käesolevaga anname ülevaate erinevatest juriidilistest, maksu ja muudest korralduslikest nüanssidest, mis võivad puudutada etteõtlust seoses eriolukorrale koroonaviirusega. Info on kokku kogutud erinevatest valitsuse asutuste kodulehtedel avaldatud infots, eriala artikltest ja seaduse punktidest. Soovitame jälgida…