Tööleping või töövõtuleping või käsundusleping

Töötamise lepingud liigitatakse laias laastus kaheks: Tööleping ja Võlaõigusseadus leping (VÕS leping). VÕS lepingutel on omakorda liigitused, näiteks käsundusleping, juhatuse liikme leping või töövõtuleping. Tööleping on rangelt töölepingu seadusega reglementeeritud ja peamiselt töötaja (töövõtja) kaitseks. VÕS lepingud võivad olla tihti loomingulisemad, kuid tuleb jälgida et kõik oluline oleks kirja pandud ja ei jäeta asju oletamise…

Töötasu hüvitis 2021 märts-mai – uuendatud

Varasemalt oli see toetus mõeldud nendele töötasudele, mis on arvestastud märtsi või aprilli kuu eest, kuid nüüd on pikendatud toetuse maksmist ka mai kuu kohta.   Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Hüvitist mastakse märts ja aprill arvestusete eest ning taotlemine( väljamkasmine) toimub aprilli ja…

Lähetuse päevaraha

Tööandja on kohustatud töötajale maksma välislähetuse korral päevarahasid. Tegemist ei ole kulude hüvitamine (majutus, transport jms.) vaid eraldi “eemaloleku” kompensatsiooniga. Lähetuse päevarahad on maksuvabad ja tuleb arvestada teatud tingimustega: Väljasõidu päeva eest makstakse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21.00. Välisriigist saabumise päeva eest makstakse päevaraha kui sõiduk saabub pärast kella 3.00. Välisriigis…

Töötasu toetus – (01.02. kuni 28.02.2021)

Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud. Tingimused. Töötasu toetust makstakse äriühingule: kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris; kelle tegevus on 28.12.2020 kuni 31.01.2021 märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu; kes…

Töötu tööamps

Teatavasti lubab Tööturuteenuste ja -toetuste seadus teha töötuna arvel oleval inimesel lühikesi tööampse ilma, et tema töötuna arvel olek lõppeks. Seda soovitakse üldjuhul siis kui tehakse lühikene töötamine kuid tahetakse, et jäktuks töötutoetus ja/või töötuskindlustushüvitus töötukassa poolt. Kui plaanid pakkuda tööd töötuna arvel olevale inimesele ning te ei soovi, et tööuna arvel olek lõppeks, peab…

Töötaja lähetamine Eestisse tuleb registreerida

Alates 30 juuli 2020 tuleb Eestisse lähetatud töötaja registreerida Tööinspektsioonis. Lähetatud töötaja tööandja peab Eestisse lähetatavad töötajad registreerima enne töötaja faktilise töötamise algust Eestis, saates vajalikud andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile e-posti teel aadressile posting@ti.ee. Andmete muutumise korral tuleb Tööinspektsioonile esitada vastav teade samal e-posti aadressil enne muudatuse jõustumist. Tööinspektsioonile tuleb esitada järgmised andmed:…

Teise pensionisamba sissemaksete ajutine peatamine 01.07.2020 kuni 31.08.2021

Alates 1. juulist peatas riik ajutiselt sissemaksed teise pensionisambasse, mis kestab kuni 31. augustini 2021. Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud isikud, kelle maksed jätkuvad tavapärases korras. Alates detsembrist on võimalik peatada sissemaksed ka eraisikutel, kes on kogumispensioniga liitunud. Kui keegi soovib oma kogumispensioni maksed ajutiselt peatada (01.12.2020 kuni 31.08.2020) peab ta esitama kontohaldurile või registripidajale…

Seaduse muudatuse meeldetuletused ja info (2020 juuni)

  Majansaasta aruande esitamise tähtaega pikendati kuni 31 oktoobrini. Seda ainult 2020 aastal.   Alates 1-st juulist jõustub seadus, millega pikeneb isapuhkus 10-lt päevalt 30-le päevale ja puhkusehüvitist maksab isale sotsiaalmaksuamet otse.   Alates 1-st juulist on võimalik vanemahüvitise saamist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kõigil vanemahüvitise saajatel. Vanemahüvitist saab peatada ja jätkata alates lapse…

Töötasu hüvitis

Töötasu hüvitis – uuendatud 07042020 (PDF) Uuendatud, 07.04.2020     Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Toon välja mõned isiklikud kommmentaarid ja olulisemad tähelepanekud. Hüvitise avaldust saab teha e-töötukassas. Seda toetust saavad kasutada kõik kvalifitseerunud ettevõtted olenemat töötasu suurusest. Hüvitise välja maksmise ja kvalifitseerumise tõendamise variatsioone on üsna…