Töötervishoiu kulud, mis need on ja mis on maksuvabad

Tööandja peab tagama, et töötaja tervis tema juures töötades ei halveneks, mistõttu selle kohustuse täitmiseks tehtavad kulud on ettevõtlusega seotud. Seega on maksuvabad sellised töötaja tervise heaks tehtavad kulud, mille vajadus tuleneb otseselt töötaja töötamisest selle tööandja juures, olenemata sellest kas kulud on tehtud töötaja taastusravi korraldamiseks, ennetustegevuse meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks eesmärgiga terviseriske vältida…

Loe edasi

Sporditoetus ehk maksusoodustus tervise- ja spordikuludele

Sporditoetuse all mõistetakse ettevõtte võimalust töötaja eest kanda maksuvabalt teatud tervise edendamisega ja spordiga seotud kulud. Tegemist ei ole kohustusega vaid võimalusega. Kui palju ja kuidas: Ühe töötaja kohta kvartalis kokku 100 eurot (koos käibemaksuga). Seda summat ei saa üle kanda ühelt tööajalt teistele ega järgmisse kvartalitesse või summeerida aasta peale kokku; Sporditoetuse võimalus antakse…

Loe edasi

Kingitused, annetused ja maksud

Kingitused/annetused on üldjuhul maksustatavad tulumaksuga. On olemas muidugi erandid, mille puhul makse maksma ei pea (ei kehti oma töötajate ja seotud isikute puhul): ettevõtja poolt tavaliselt müüdava kauba näidis; reklaamkingitus väärtusega alla 10 euro (reklaami ja logo trükk ei kuulu selle summa sisse); sponsorlus, kui reklaami – vajab tõendamist; Müügi allahindlused. Töötajale on allahindlus maksustatud…

Loe edasi

Maksukäitumise hinnang maksuametis

Maksuamet avas 2020 suvel e-keskonnas üsna mahuka hinnangu teenuse „Hinnangud“. Teenus põhineb ettevõtte esitatud andmete MTA analüüsil. Eesmärk on maksuameti soov luua suuremat avatust ning koostööd ettevõtetega. Selle tööriista abil näed ennast maksuameti vaatest. Puuduste esinemisel saad asuda neid ise kohe parandama, ennetades sellega maksukontrolli sattumise. Hinnangud on ettevõtte siseinfo, mis kuvatakse automaatselt ainult juhatuse…

Loe edasi

Müügikampaaniad, loteriid ning nende maksustamine

Üldise reeglina tuleb kingitused ja annetused maksustada tulumaksuga. On aga erinevaid nüansse, mille puhul tulumaksu kohustust ei teki (näiteks reklaamkingitus kuni 10 eur väärtuses). Hetkel selgitan veidi lähemalt nö kongitused müügikampaaniates, looteriides ja nende kaudu hinnakujundamist. Eeldame, et sa soovid müügi edendamise eesmärgil kliendile pakkuda soodustust või kingitust. Hinna soodustus ei ole maksustatav, olgu see…

Loe edasi

Tööleping või töövõtuleping või käsundusleping

Töötamise lepingud liigitatakse laias laastus kaheks: Tööleping ja Võlaõigusseadus leping (VÕS leping). VÕS lepingutel on omakorda liigitused, näiteks käsundusleping, juhatuse liikme leping või töövõtuleping. Tööleping on rangelt töölepingu seadusega reglementeeritud ja peamiselt töötaja (töövõtja) kaitseks. VÕS lepingud võivad olla tihti loomingulisemad, kuid tuleb jälgida et kõik oluline oleks kirja pandud ja ei jäeta asju oletamise…

Loe edasi

Maksuvabad väljamaksed

Lisaks töötasule on olemas veel mõned väljamakse liigid, millega võib saada enda töötajat motiveerida. Teeme väikese ülevaate maksuvabadest väljamaksetest tulumaksu ja erisoodustuise aspektist. Seda nii töötajate kui ka teiste isikute suhtes. Käibamaksuga maksustamine on täiesti eraldi valdkond, mida siin ei käsitle. Üldreegel on, et ettevõtte poolt igasugune hüve tegemine oma töötajale või maksete tegemine eraisikule…

Loe edasi

Tagantjärgi saadetud arved

Aegajalt on tulnud ette olukord, kus kas sinule saadetakse või sina saadad oluliselt hiljem arve kui kaup/teenus on osutatud. Misiganes selle põhjus on tekib kindlasti küsimus, kas peab seda aksepteerima, kui kaua tagantjärgi tohib jne. Käibemaksuseadus ütleb, et hiljemalt 7 päeva jooksul kauba/teenuse/raha osutamisest peab esitama arve. Selle tähtaja ignoreerimine ei vabasta kuidagi võlaõiguslikust kohustusest,…

Loe edasi

Dividendide maksmine ja maksustamine

Dvidendide maksmine ja selle keerukus oleneb reeglina osanikest, nende arvust ning eri kokkulepetest. Dividendide välja maksmise otsuse teevad osaühingu omanikud ning see peab olema kirjalik. Maksmise tingimused: Osaühingul on tehtud põhikirjas märgitud osakapitali sissemakse, mis on registreeritud ka äriregistris. Aastaaruanne peab olema esitatud Osanike otsus Peale dividendide maksmist ei tohi omakapial minna alla seadusega lubatud…

Loe edasi