Haigushüvitis – mille eest ja kui palju?

Haigusrahad, ehk töövõimetushüvitis on enamusele inimestest enesestmõistetav ja arusaadav, mille eest seda makstakse. Palju segadust tekib aga selle summa arvutamisel ja millisel juhtumil kui palju haigushüvitist makstakse. Paraku ei ole need arvutused väga lihtsad ja ei hakka siin artiklis liigset segadust tekitama. Toome välja põhimõtted, kuidas arvutatakse haigushüvitisi. Tööandja arvutab viimase kuue kuu keskmise palga…