Kodukontor – kulud, rent, maksud

Kodukontorid ja kaugtöö on viimase paari aastaga muutunud üsna tavapäraseks. See on teinud töö tegemise võimalused mitmekesisemaks, millega paratamatult kaasneb ka kokkulepete ja töökorralduse ülevaatamine/täiendamine. Näiteks on vaja üle vaadata: kas peab olema pidevalt arvuti taga/kättesaadav; töökeskond ja ohutus; andmekaitse turvalisuse nõuded; kulude hüvitamine – mis on ettevõtte kulu ja mis on töötaja kanda. Hetkel…

Haigushüvitis – mille eest ja kui palju?

Haigusrahad, ehk töövõimetushüvitis on enamusele inimestest enesestmõistetav ja arusaadav, mille eest seda makstakse. Palju segadust tekib aga selle summa arvutamisel ja millisel juhtumil kui palju haigushüvitist makstakse. Paraku ei ole need arvutused väga lihtsad ja ei hakka siin artiklis liigset segadust tekitama. Toome välja põhimõtted, kuidas arvutatakse haigushüvitisi. Tööandja arvutab viimase kuue kuu keskmise palga…

Maksuvabad väljamaksed

Lisaks töötasule on olemas veel mõned väljamakse liigid, millega võib saada enda töötajat motiveerida. Teeme väikese ülevaate maksuvabadest väljamaksetest tulumaksu ja erisoodustuise aspektist. Seda nii töötajate kui ka teiste isikute suhtes. Käibamaksuga maksustamine on täiesti eraldi valdkond, mida siin ei käsitle. Üldreegel on, et ettevõtte poolt igasugune hüve tegemine oma töötajale või maksete tegemine eraisikule…

Töötasu hüvitis

Töötasu hüvitis – uuendatud 07042020 (PDF) Uuendatud, 07.04.2020     Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Toon välja mõned isiklikud kommmentaarid ja olulisemad tähelepanekud. Hüvitise avaldust saab teha e-töötukassas. Seda toetust saavad kasutada kõik kvalifitseerunud ettevõtted olenemat töötasu suurusest. Hüvitise välja maksmise ja kvalifitseerumise tõendamise variatsioone on üsna…