Oluline raha juhtimise reegel – lühi vs pikaajalised rahavood

Ära tee pikaajalisi kulutusi jooksvate rahavoogude arvelt. Mida see tähendab? Esiteks mõisted: pikaajaliste nõuete/kohustiste all mõistetakse finaarvestuses rohkem kui 12 kuud tulevikkus olevaid makseid ja lühiajalised on sellest varasemad. Igapäeva äritegevuses on rahasid vaja vaada lühemate perioodide lõikes (nädal, kuu, kvartal). Üldjuhul on näha, et väikeettevõtjad peavad sellest reeglist kinni kuid aegajalt unustatakse see ära,…