EAS toetus väikeettevõtja COVID-19 kahjude osalise hüvitamiseks

Toetus on mõeldud kuni 100 000 eurose aasta käibega mikro- ja väikeettevõtetele, kes on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust. Tegemist on ühekordse tagastamatu abiga, millel ei ole omaosaluse nõuet. Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist. Meede avatakse Mai alguses ja taotlemine toimub jooksvalt kuni 15. detsembrini…

COVID-19 ettevõtluse aspektid ja riigi meetmeted

Active Assets OÜ soovib, et teie ja teie lähedased, kolleegid ning ettevõte oleks terved ja saaksite võimalikult leebelt üle praegusest eriolukorrast. Käesolevaga anname ülevaate erinevatest juriidilistest, maksu ja muudest korralduslikest nüanssidest, mis võivad puudutada etteõtlust seoses eriolukorrale koroonaviirusega. Info on kokku kogutud erinevatest valitsuse asutuste kodulehtedel avaldatud infots, eriala artikltest ja seaduse punktidest. Soovitame jälgida…