Tegelike kasusaajate määramine

Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eesti äriühingutel kohustus esitada äriregistrile andmed tegeliku kasusaaja kohta. Seda saavad teha ainult juhatuse liikmed. Lihtsa omanike struktuuriga ettevõtete jaoks on see lihtne protseduur kuid veidi keerukamate omamike struktuuriga ettevõtete puhul võib küsida abi ja rahandusministeerium on teinud ka juhise: http://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/tegelike_kasusaajate_andmete_esitamise_juhis.pdf Kasusaajaid saab määrata äriregistri portaalis, seal mine “Minu…

Laenu andmine juhatusele või osanikele

Paljud ettevõtjad teavad, et firmal on omanikule laenu andmine seadusega keelatud (äriseadustiku paragrahvid 159 ja 281). Samas tundub see sagedane praktika, eriti mikro- ja väikeetevõtete puhul. Oma olemuselt on see seadus väikeosanike ning võlausaldajate (kreeditoride) kaitseks. Selleks, et firma ei saaks oma vara laenudega välja viia ning ei kahjustaks firma majanduslikku olukorda. Otsest karistust selle…