Pension, investeerimine ja maksud

Me ei ole investeerimisnõustajad ega ühegi asutuse toote spetsialistid. Selles artiklis toome tähelepanu üldise rahatarkuse põhimõtetele ja maksunduslikele aspektidele pensionisse investeerimise vaatest. Isikliku raha kasutamine ja selle planeerinmine (sh pensioni planeerimine) peaks olema sama tavaline teadmine nagu koolis õpetatav liitmine ja lahutamine. Kuna inimeste finantsilised olukorrad on erinevad, siis ei saa olla ka ühtset nõu,…

Teise pensionisamba sissemaksete ajutine peatamine 01.07.2020 kuni 31.08.2021

Alates 1. juulist peatas riik ajutiselt sissemaksed teise pensionisambasse, mis kestab kuni 31. augustini 2021. Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud isikud, kelle maksed jätkuvad tavapärases korras. Alates detsembrist on võimalik peatada sissemaksed ka eraisikutel, kes on kogumispensioniga liitunud. Kui keegi soovib oma kogumispensioni maksed ajutiselt peatada (01.12.2020 kuni 31.08.2020) peab ta esitama kontohaldurile või registripidajale…