Pension, investeerimine ja maksud

Me ei ole investeerimisnõustajad ega ühegi asutuse toote spetsialistid. Selles artiklis toome tähelepanu üldise rahatarkuse põhimõtetele ja maksunduslikele aspektidele pensionisse investeerimise vaatest. Isikliku raha kasutamine ja selle planeerinmine (sh pensioni planeerimine) peaks olema sama tavaline teadmine nagu koolis õpetatav liitmine ja lahutamine. Kuna inimeste finantsilised olukorrad on erinevad, siis ei saa olla ka ühtset nõu,…

Oluline raha juhtimise reegel – lühi vs pikaajalised rahavood

Ära tee pikaajalisi kulutusi jooksvate rahavoogude arvelt. Mida see tähendab? Esiteks mõisted: pikaajaliste nõuete/kohustiste all mõistetakse finaarvestuses rohkem kui 12 kuud tulevikkus olevaid makseid ja lühiajalised on sellest varasemad. Igapäeva äritegevuses on rahasid vaja vaada lühemate perioodide lõikes (nädal, kuu, kvartal). Üldjuhul on näha, et väikeettevõtjad peavad sellest reeglist kinni kuid aegajalt unustatakse see ära,…