Oluline raha juhtimise reegel – lühi vs pikaajalised rahavood

Ära tee pikaajalisi kulutusi jooksvate rahavoogude arvelt. Mida see tähendab? Esiteks mõisted: pikaajaliste nõuete/kohustiste all mõistetakse finaarvestuses rohkem kui 12 kuud tulevikkus olevaid makseid ja lühiajalised on sellest varasemad. Igapäeva äritegevuses on rahasid vaja vaada lühemate perioodide lõikes (nädal, kuu, kvartal). Üldjuhul on näha, et väikeettevõtjad peavad sellest reeglist kinni kuid aegajalt unustatakse see ära,…

Firmaüritus, firmapidu ja maksustamine

Firmaüritused on töötajate moraali ja turunduse eesmäril olulised üritused. Ettevõtjate vaatest on need kulud puhtalt ärilisel eesmärgil ja peaks olema maksuvabad, kuid Eesti maksuseaduse järgi on peod, meelelahutus, toitlustamine maksustatavad kulud koos teatava maksuvaba komponendiga. Maksu suurus oleneb ürituse olemusest ja osalejatest. See võib olla maksustatud erisoodustusmaksuga (66,3%) või tulumaksuga (25%). Maksuvabastust saab arvestada kliendi/partnerite…

Miks on firma käibemaks selline?

Aegajalt on olnud tulnud ette, et maksmisele kuuluv käibemaks (KM) on midagi muud kui ettevõtja on arvestanud või on partneri käibemaks avalikes andmetes arusaamatu. See võib olla nii suurem kui väiksem. Lühidalt võiks öelda, et vaata milline on ettevõtte kulude/tulude struktuur käibemaksu seisukohalt ja käibemaks on rahavoo komponent mitte kasumi oma. Kuna selline vastus mitte-fintsinimesele…

Rahavood, rahade liikumiskiirus ja kasumlikkus

Müük ja kliendid: Selleks, et parandada rahade liikumiskiirust ja seeläbi suurendada vaba raha hulka, mida saaks ettevõtte kasvatamiseks kasutada, soovitan analüüsida/parendada viit tegevuslõiku: Kliendi jõudmine ostuotsusele ja tellimuse esitamine – peab olema kliendile lihtne ja arusaadav. Krediidiotsused – peab mõtlema maksete laekumise tõenäosusele. Laekumata müük on topelt teraga mõõk: firmal on tekkinud reaalne kajum ja…