Tegelike kasusaajate määramine

Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eesti äriühingutel kohustus esitada äriregistrile andmed tegeliku kasusaaja kohta. Seda saavad teha ainult juhatuse liikmed. Lihtsa omanike struktuuriga ettevõtete jaoks on see lihtne protseduur kuid veidi keerukamate omamike struktuuriga ettevõtete puhul võib küsida abi ja rahandusministeerium on teinud ka juhise: http://www.rik.ee/sites/www.rik.ee/files/elfinder/article_files/tegelike_kasusaajate_andmete_esitamise_juhis.pdf Kasusaajaid saab määrata äriregistri portaalis, seal mine “Minu…