Töötaja lähetamine Eestisse tuleb registreerida

Alates 30 juuli 2020 tuleb Eestisse lähetatud töötaja registreerida Tööinspektsioonis. Lähetatud töötaja tööandja peab Eestisse lähetatavad töötajad registreerima enne töötaja faktilise töötamise algust Eestis, saates vajalikud andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile e-posti teel aadressile posting@ti.ee. Andmete muutumise korral tuleb Tööinspektsioonile esitada vastav teade samal e-posti aadressil enne muudatuse jõustumist. Tööinspektsioonile tuleb esitada järgmised andmed:…