Töötasu hüvitis 2021 märts-mai – uuendatud

Varasemalt oli see toetus mõeldud nendele töötasudele, mis on arvestastud märtsi või aprilli kuu eest, kuid nüüd on pikendatud toetuse maksmist ka mai kuu kohta.   Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Hüvitist mastakse märts ja aprill arvestusete eest ning taotlemine( väljamkasmine) toimub aprilli ja…

Töötasude hüvitis juuni kuus

Pikendatakse töötasu hüvitist 1 kuu võrra järgnevatel tingimstel: tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; tööandjal ei ole vähemalt 50% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda; tööandja on vähemalt 50% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30%-i võrra. Hüvitatav summa on: kuni 50%…