Laen ettevõtte ja eraisiku vahel

Siin vaatame pigem väikeetevõtja ja eraisiku vahelist laenu tehingut – millal on lubatud, maksunduslik aspekt (mitte krediidiasutuste ja pankade tegevust).   Olukord, kus eraisik annab ettevõttele laenu. Sellisel juhul on reeglid vabamad. Tegemist on eraisiku isikliku rahaga. Sisuliselt võib sellisel juhul anda ilma intressita, tagasimakse graafikuta, tähtajatut laenu. Eeldades, et eraisik soovib ka laenult intresse…

Laenu andmine juhatusele või osanikele

Paljud ettevõtjad teavad, et firmal on omanikule laenu andmine seadusega keelatud (äriseadustiku paragrahvid 159 ja 281). Samas tundub see sagedane praktika, eriti mikro- ja väikeetevõtete puhul. Oma olemuselt on see seadus väikeosanike ning võlausaldajate (kreeditoride) kaitseks. Selleks, et firma ei saaks oma vara laenudega välja viia ning ei kahjustaks firma majanduslikku olukorda. Otsest karistust selle…