Tööleping või töövõtuleping või käsundusleping

Töötamise lepingud liigitatakse laias laastus kaheks: Tööleping ja Võlaõigusseadus leping (VÕS leping). VÕS lepingutel on omakorda liigitused, näiteks käsundusleping, juhatuse liikme leping või töövõtuleping. Tööleping on rangelt töölepingu seadusega reglementeeritud ja peamiselt töötaja (töövõtja) kaitseks. VÕS lepingud võivad olla tihti loomingulisemad, kuid tuleb jälgida et kõik oluline oleks kirja pandud ja ei jäeta asju oletamise…

Dividendide maksmine ja maksustamine

Dvidendide maksmine ja selle keerukus oleneb reeglina osanikest, nende arvust ning eri kokkulepetest. Dividendide välja maksmise otsuse teevad osaühingu omanikud ning see peab olema kirjalik. Maksmise tingimused: Osaühingul on tehtud põhikirjas märgitud osakapitali sissemakse, mis on registreeritud ka äriregistris. Aastaaruanne peab olema esitatud Osanike otsus Peale dividendide maksmist ei tohi omakapial minna alla seadusega lubatud…

Laenu andmine juhatusele või osanikele

Paljud ettevõtjad teavad, et firmal on omanikule laenu andmine seadusega keelatud (äriseadustiku paragrahvid 159 ja 281). Samas tundub see sagedane praktika, eriti mikro- ja väikeetevõtete puhul. Oma olemuselt on see seadus väikeosanike ning võlausaldajate (kreeditoride) kaitseks. Selleks, et firma ei saaks oma vara laenudega välja viia ning ei kahjustaks firma majanduslikku olukorda. Otsest karistust selle…

Rahavood, rahade liikumiskiirus ja kasumlikkus

Müük ja kliendid: Selleks, et parandada rahade liikumiskiirust ja seeläbi suurendada vaba raha hulka, mida saaks ettevõtte kasvatamiseks kasutada, soovitan analüüsida/parendada viit tegevuslõiku: Kliendi jõudmine ostuotsusele ja tellimuse esitamine – peab olema kliendile lihtne ja arusaadav. Krediidiotsused – peab mõtlema maksete laekumise tõenäosusele. Laekumata müük on topelt teraga mõõk: firmal on tekkinud reaalne kajum ja…

Avalik info ettevõtte kohta – käive ja selle valesti tõlgendamine

Paljud on uurinud interneti avarustes enda või partneri tausta. Selle käigus nähakse teenuse pakkujate infot (e-krediidiinfo, inforegister, teatmik, infopank jne.) kus enamus mainivad ära viimase kvartali käibe. Ka maksuametist saab selle väljavõtte teha. Probleem on, et enamus inimesi peavad neis kohtades märgitud „käivet“ müügikäibeks. Tegemist ei ole müügikäibega vaid maksuameti poolt avalikustatud „maksustatava käibega“. See…

Maksukäitumise hinnang maksuametis

Maksuamet avas 2020 suvel e-keskonnas üsna mahuka hea tagasiside ja hinnangu teenuse „Hinnangud“. Teenus põhineb ettevõtte esitatud andmete MTA analüüsil. Eesmärk on maksuameti soov luua suuremat avatust ning koostööd ettevõtetega. Selle tööriista abil näed ennast maksuameti vaatest. Puuduste esinemisel saad asuda neid ise kohe parandama, ennetades sellega maksukontrolli sattumise. Hinnangud on ettevõtte siseinfo, mis kuvatakse…

Ettevõtte struktuuri loomine ja aja planeerimine

Ettevõtlus on väga loominguline tegevus. Kui paned tähele, et konkurent on sinust mingis kohas edukam, siis üks oluline asjaolu kipub olema, et ta on pidevalt geneererinud mõtteid arenguks ning leidnud viisi kuidas neid ellu viia (ei arvesta stardihetke eeliseid). Väikeettevõtjana on aja nappuse tõttu järjepidevalt ettevõtte arendamine üsna keeruline. See muutub lihtsamaks kui oled reaalselt…

Ettevõtte osade müüki puudutavad muudatused alates 1. august 2020

Ettevõtte (osaühingu) osade müük võib olla üsna lihtne või võib ka minna väga detailseks koos põhjaliku due diligence-ga ning täiendavate tingimustega. Üldjuhul oleneb keerukus sellest, millistest varadest, nõuetest, kohustustest ja lepingutest ettevõte koosneb. Soovitatav on konsulteerida audiitoriga, pearaamatupidajaga või finantsjuhiga.   1st augustust 2020 täiendati seadust, mis puudutab osade müüki järgnevalt: Osa müük on lubatud…

Tegelike kasusaajate määramine

Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eesti äriühingutel kohustus esitada äriregistrile andmed tegeliku kasusaaja kohta. Seda saavad teha ainult juhatuse liikmed. Lihtsa omanike struktuuriga ettevõtete jaoks on see lihtne protseduur. Mine https://ettevotjaportaal.rik.ee, sisene oma ettevõtte peavaatesse ja lehekülje all pool on sinisega “alusta kasusaajate muutmist”. Sealt edasi annab ettevõtjaportaal juba ette inimesed ja eeltäidetud info.…

Sinu ettevõtte tulemusmõõdikud

Õigete tulemus- ja tegevusmõõdikute paika panemine ning jälgimine on tihti üks põhjustest, miks näiliselt sarnaste ettevõte edukus on erinevad. See on juhtimise üks osa ning ühtset sobivuse vastust siin ei ole. Võidab see kes on kavalam ja järjepidev. Pead teadma oma firma seoseid tegevuste nüansside ja tulemuste vahel. Samas ei soovita liiga palju tegureid jälgida…