Tööleping või töövõtuleping või käsundusleping

Töötamise lepingud liigitatakse laias laastus kaheks: Tööleping ja Võlaõigusseadus leping (VÕS leping). VÕS lepingutel on omakorda liigitused, näiteks käsundusleping, juhatuse liikme leping või töövõtuleping. Tööleping on rangelt töölepingu seadusega reglementeeritud ja peamiselt töötaja (töövõtja) kaitseks. VÕS lepingud võivad olla tihti loomingulisemad, kuid tuleb jälgida et kõik oluline oleks kirja pandud ja ei jäeta asju oletamise…