Seaduse muudatuse meeldetuletused ja info (2020 juuni)

  Majansaasta aruande esitamise tähtaega pikendati kuni 31 oktoobrini. Seda ainult 2020 aastal.   Alates 1-st juulist jõustub seadus, millega pikeneb isapuhkus 10-lt päevalt 30-le päevale ja puhkusehüvitist maksab isale sotsiaalmaksuamet otse.   Alates 1-st juulist on võimalik vanemahüvitise saamist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kõigil vanemahüvitise saajatel. Vanemahüvitist saab peatada ja jätkata alates lapse…

Töötasude hüvitis juuni kuus

Pikendatakse töötasu hüvitist 1 kuu võrra järgnevatel tingimstel: tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; tööandjal ei ole vähemalt 50% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda; tööandja on vähemalt 50% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30%-i võrra. Hüvitatav summa on: kuni 50%…