Töötasu hüvitis 2021 märts-mai – uuendatud

Varasemalt oli see toetus mõeldud nendele töötasudele, mis on arvestastud märtsi või aprilli kuu eest, kuid nüüd on pikendatud toetuse maksmist ka mai kuu kohta.   Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Hüvitist mastakse märts ja aprill arvestusete eest ning taotlemine( väljamkasmine) toimub aprilli ja…

Töötukassa toetab koolitustega COVID-19 kriisis kannatanud ettevõtjaid ja töötajaid

Koostöös ministeeriumite, Eesti Töötukassa ja rahvusvahelise veebiõppe platvormiga Coursera pakub võimalust õppida tasuta pea 300 ingliskeelsel e-õppe kursusel maailma tippülikoolidelt ja tehnoloogia suurfirmadelt. Veebiõppe platvormi valikust leiab nii tulevikus vajalikke üldoskusi arendavaid kursusi, nagu digitaalne kirjaoskus, projektijuhtimine või ärialane inglise keel, kui ka näiteks spetsiifilisemaid kursusi, nagu pilvetehnoloogia haldamisega seotud oskused, arvutimängude arendamine või meditsiiniline…

Töötasude hüvitis juuni kuus

Pikendatakse töötasu hüvitist 1 kuu võrra järgnevatel tingimstel: tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; tööandjal ei ole vähemalt 50% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda; tööandja on vähemalt 50% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30%-i võrra. Hüvitatav summa on: kuni 50%…

Koroonakriisiga seotud maksu- ja seaduse meetmeted

Toome välja mõned maksu- aja seadusemuudatused, mis mõjutavad enamus ettevõtteid on jõustunud seoses koroonaviiruse (COVID-19) eriolukorraga.   Intressiarvestus maksuvõlalt on peatatud kuni eriolukorra lõppemiseni Eriolukorra lõpuni on Maksu- ja tolliamet peatanud maksuvõlalt intressi arvestamine. Pärast eriolukorra lõppu ja kuni 2021. aasta lõpuni maksuvõla intress 0,03% päevas senise 0,06 asemel. Lisaks on MTA-l õigus maksuvõla ajatamisel…

EAS toetus väikeettevõtja COVID-19 kahjude osalise hüvitamiseks

Toetus on mõeldud kuni 100 000 eurose aasta käibega mikro- ja väikeettevõtetele, kes on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust. Tegemist on ühekordse tagastamatu abiga, millel ei ole omaosaluse nõuet. Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist. Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusi sai esitada kuni 01.06 kell 16.00.  …

Töötasu hüvitis

Töötasu hüvitis – uuendatud 07042020 (PDF) Uuendatud, 07.04.2020     Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Toon välja mõned isiklikud kommmentaarid ja olulisemad tähelepanekud. Hüvitise avaldust saab teha e-töötukassas. Seda toetust saavad kasutada kõik kvalifitseerunud ettevõtted olenemat töötasu suurusest. Hüvitise välja maksmise ja kvalifitseerumise tõendamise variatsioone on üsna…

Riigi finantsabi meetmed – KredEx

Riigi finantsabi meetmed – KredEx (PDF)   Koostatud 29.03.2020 Riik aitab läbi KredEx’i erinevate finantmeetmetega koroonaviirusese tõttu raskustesse sattunud ettevõtteid. Finantseerimise või maksepuhkuse saamise loogika oleks antud olukorras selline: Pöördu esialgu panga poole finantseeringu või maksepuhkuse saamiseks. Juhul kui pank seda ise välja ei paku siis vajadusel viita KredEx erakorralistele meedetele. Kui panga käest abi…

COVID-19 ettevõtluse aspektid ja riigi meetmeted

Active Assets OÜ soovib, et teie ja teie lähedased, kolleegid ning ettevõte oleks terved ja saaksite võimalikult leebelt üle praegusest eriolukorrast. Käesolevaga anname ülevaate erinevatest juriidilistest, maksu ja muudest korralduslikest nüanssidest, mis võivad puudutada etteõtlust seoses eriolukorrale koroonaviirusega. Info on kokku kogutud erinevatest valitsuse asutuste kodulehtedel avaldatud infots, eriala artikltest ja seaduse punktidest. Soovitame jälgida…