Ettevõtte osade müüki puudutavad muudatused alates 1. august 2020

Ettevõtte (osaühingu) osade müük võib olla üsna lihtne või võib ka minna väga detailseks koos põhjaliku due diligence-ga ning täiendavate tingimustega. Üldjuhul oleneb keerukus sellest, millistest varadest, nõuetest, kohustustest ja lepingutest ettevõte koosneb. Soovitatav on konsulteerida audiitoriga, pearaamatupidajaga või finantsjuhiga.   1st augustust 2020 täiendati seadust, mis puudutab osade müüki järgnevalt: Osa müük on lubatud…

Töötaja lähetamine Eestisse tuleb registreerida

Alates 30 juuli 2020 tuleb Eestisse lähetatud töötaja registreerida Tööinspektsioonis. Lähetatud töötaja tööandja peab Eestisse lähetatavad töötajad registreerima enne töötaja faktilise töötamise algust Eestis, saates vajalikud andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile e-posti teel aadressile posting@ti.ee. Andmete muutumise korral tuleb Tööinspektsioonile esitada vastav teade samal e-posti aadressil enne muudatuse jõustumist. Tööinspektsioonile tuleb esitada järgmised andmed:…