Firmaüritus, firmapidu ja maksustamine

Firmaüritused on töötajate moraali ja turunduse eesmäril olulised üritused. Ettevõtjate vaatest on need kulud puhtalt ärilisel eesmärgil ja peaks olema maksuvabad, kuid Eesti maksuseaduse järgi on peod, meelelahutus, toitlustamine maksustatavad kulud koos teatava maksuvaba komponendiga. Maksu suurus oleneb ürituse olemusest ja osalejatest. See võib olla maksustatud erisoodustusmaksuga (66,3%) või tulumaksuga (25%). Maksuvabastust saab arvestada kliendi/partnerite…

Laenu andmine juhatusele või osanikele

Paljud ettevõtjad teavad, et firmal on omanikule laenu andmine seadusega keelatud (äriseadustiku paragrahvid 159 ja 281). Samas tundub see sagedane praktika, eriti mikro- ja väikeetevõtete puhul. Oma olemuselt on see seadus väikeosanike ning võlausaldajate (kreeditoride) kaitseks. Selleks, et firma ei saaks oma vara laenudega välja viia ning ei kahjustaks firma majanduslikku olukorda. Otsest karistust selle…

Ettevõtte osade müüki puudutavad muudatused alates 1. august 2020

Ettevõtte (osaühingu) osade müük võib olla üsna lihtne või võib ka minna väga detailseks koos põhjaliku due diligence-ga ning täiendavate tingimustega. Üldjuhul oleneb keerukus sellest, millistest varadest, nõuetest, kohustustest ja lepingutest ettevõte koosneb. Soovitatav on konsulteerida audiitoriga, pearaamatupidajaga või finantsjuhiga.   1st augustust 2020 täiendati seadust, mis puudutab osade müüki järgnevalt: Osa müük on lubatud…