Kodukontor – kulud, rent, maksud

Kodukontorid ja kaugtöö on viimase paari aastaga muutunud üsna tavapäraseks. See on teinud töö tegemise võimalused mitmekesisemaks, millega paratamatult kaasneb ka kokkulepete ja töökorralduse ülevaatamine/täiendamine. Näiteks on vaja üle vaadata: kas peab olema pidevalt arvuti taga/kättesaadav; töökeskond ja ohutus; andmekaitse turvalisuse nõuded; kulude hüvitamine – mis on ettevõtte kulu ja mis on töötaja kanda. Hetkel…

Töötasu hüvitis 2021 märts-mai – uuendatud

Varasemalt oli see toetus mõeldud nendele töötasudele, mis on arvestastud märtsi või aprilli kuu eest, kuid nüüd on pikendatud toetuse maksmist ka mai kuu kohta.   Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Hüvitist mastakse märts ja aprill arvestusete eest ning taotlemine( väljamkasmine) toimub aprilli ja…

Töötu tööamps

Teatavasti lubab Tööturuteenuste ja -toetuste seadus teha töötuna arvel oleval inimesel lühikesi tööampse ilma, et tema töötuna arvel olek lõppeks. Seda soovitakse üldjuhul siis kui tehakse lühikene töötamine kuid tahetakse, et jäktuks töötutoetus ja/või töötuskindlustushüvitus töötukassa poolt. Kui plaanid pakkuda tööd töötuna arvel olevale inimesele ning te ei soovi, et tööuna arvel olek lõppeks, peab…