Kodukontor – kulud, rent, maksud

Kodukontorid ja kaugtöö on viimase paari aastaga muutunud üsna tavapäraseks. See on teinud töö tegemise võimalused mitmekesisemaks, millega paratamatult kaasneb ka kokkulepete ja töökorralduse ülevaatamine/täiendamine. Näiteks on vaja üle vaadata: kas peab olema pidevalt arvuti taga/kättesaadav; töökeskond ja ohutus; andmekaitse turvalisuse nõuded; kulude hüvitamine – mis on ettevõtte kulu ja mis on töötaja kanda. Hetkel…

Firmaüritus, firmapidu ja maksustamine

Firmaüritused on töötajate moraali ja turunduse eesmäril olulised üritused. Ettevõtjate vaatest on need kulud puhtalt ärilisel eesmärgil ja peaks olema maksuvabad, kuid Eesti maksuseaduse järgi on peod, meelelahutus, toitlustamine maksustatavad kulud koos teatava maksuvaba komponendiga. Maksu suurus oleneb ürituse olemusest ja osalejatest. See võib olla maksustatud erisoodustusmaksuga (66,3%) või tulumaksuga (25%). Maksuvabastust saab arvestada kliendi/partnerite…

Tahan Ukrainat toetada aga kas pean ka makse maksma?

Tavaolukorras, kui ettevõte teeb teisele asutusele annetusi, on need maksutatavad tulumaksuga. Erandina on annetus maksuvaba piirmäära ulatuses, kui saaja kuulub tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja. Maksuvaba piirmäära saab ettevõte ise valida: a) 3% jooksva aasta jooksul kogunenud brutopalga summast või b) 10% eelmise aasta kasumist. Maksuamet toob välja et Eesti Punane Rist, MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo,…

Maksuvabad väljamaksed

Lisaks töötasule on olemas veel mõned väljamakse liigid, millega võib saada enda töötajat motiveerida. Teeme väikese ülevaate maksuvabadest väljamaksetest tulumaksu ja erisoodustuise aspektist. Seda nii töötajate kui ka teiste isikute suhtes. Käibamaksuga maksustamine on täiesti eraldi valdkond, mida siin ei käsitle. Üldreegel on, et ettevõtte poolt igasugune hüve tegemine oma töötajale või maksete tegemine eraisikule…