Rahavood, rahade liikumiskiirus ja kasumlikkus

Müük ja kliendid: Selleks, et parandada rahade liikumiskiirust ja seeläbi suurendada vaba raha hulka, mida saaks ettevõtte kasvatamiseks kasutada, soovitan analüüsida/parendada viit tegevuslõiku: Kliendi jõudmine ostuotsusele ja tellimuse esitamine – peab olema kliendile lihtne ja arusaadav. Krediidiotsused – peab mõtlema maksete laekumise tõenäosusele. Laekumata müük on topelt teraga mõõk: firmal on tekkinud reaalne kajum ja…

EAS digitaliseerimise teekaardi toetus ettevõtetele

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang digitaliseerimise mõjule, eesmärkide saavutamiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale. Digitaliseerimise teekaart toob välja tehnoloogiliste protsesside kitsaskohad ning vähemalt ühe kitsaskoha lahenduse lähteülesande. Toetuse eesmärk on toetada digitaaliseerimise teekaartide koostamist. Seeläbi suureneb ettevõtja teadlikkus oma digitaliseerituse hetkeoluklorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma toodete ja teenuste lisandväärtust.…

Ettevõtte struktuuri loomine ja aja planeerimine

Ettevõtlus on väga loominguline tegevus. Kui paned tähele, et konkurent on sinust mingis kohas edukam, siis üks oluline asjaolu kipub olema, et ta on pidevalt geneererinud mõtteid arenguks ning leidnud viisi kuidas neid ellu viia (ei arvesta stardihetke eeliseid). Väikeettevõtjana on aja nappuse tõttu järjepidevalt ettevõtte arendamine üsna keeruline. See muutub lihtsamaks kui oled reaalselt…