Töötasu toetus – (01.02. kuni 28.02.2021)

Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud. Tingimused. Töötasu toetust makstakse äriühingule: kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris; kelle tegevus on 28.12.2020 kuni 31.01.2021 märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu; kes…

Töötukassa toetab koolitustega COVID-19 kriisis kannatanud ettevõtjaid ja töötajaid

Koostöös ministeeriumite, Eesti Töötukassa ja rahvusvahelise veebiõppe platvormiga Coursera pakub võimalust õppida tasuta pea 300 ingliskeelsel e-õppe kursusel maailma tippülikoolidelt ja tehnoloogia suurfirmadelt. Veebiõppe platvormi valikust leiab nii tulevikus vajalikke üldoskusi arendavaid kursusi, nagu digitaalne kirjaoskus, projektijuhtimine või ärialane inglise keel, kui ka näiteks spetsiifilisemaid kursusi, nagu pilvetehnoloogia haldamisega seotud oskused, arvutimängude arendamine või meditsiiniline…

Koroonakriisiga seotud maksu- ja seaduse meetmeted

Toome välja mõned maksu- aja seadusemuudatused, mis mõjutavad enamus ettevõtteid on jõustunud seoses koroonaviiruse (COVID-19) eriolukorraga.   Intressiarvestus maksuvõlalt on peatatud kuni eriolukorra lõppemiseni Eriolukorra lõpuni on Maksu- ja tolliamet peatanud maksuvõlalt intressi arvestamine. Pärast eriolukorra lõppu ja kuni 2021. aasta lõpuni maksuvõla intress 0,03% päevas senise 0,06 asemel. Lisaks on MTA-l õigus maksuvõla ajatamisel…

EAS toetus väikeettevõtja COVID-19 kahjude osalise hüvitamiseks

Toetus on mõeldud kuni 100 000 eurose aasta käibega mikro- ja väikeettevõtetele, kes on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust. Tegemist on ühekordse tagastamatu abiga, millel ei ole omaosaluse nõuet. Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist. Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusi sai esitada kuni 01.06 kell 16.00.  …

COVID-19 ettevõtluse aspektid ja riigi meetmeted

Active Assets OÜ soovib, et teie ja teie lähedased, kolleegid ning ettevõte oleks terved ja saaksite võimalikult leebelt üle praegusest eriolukorrast. Käesolevaga anname ülevaate erinevatest juriidilistest, maksu ja muudest korralduslikest nüanssidest, mis võivad puudutada etteõtlust seoses eriolukorrale koroonaviirusega. Info on kokku kogutud erinevatest valitsuse asutuste kodulehtedel avaldatud infots, eriala artikltest ja seaduse punktidest. Soovitame jälgida…