Kiire interneti toetus

Juhul kui interneti pakkuja ei ole sulle juba teada andnud, siis TTJA (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) pakub kuni 300 € toetust kiire internetiga püsiühendusega liitumiseks. See võimalus on nii eraisikutel kui ka ettevõtetel. Toetust on võimalik taotleda kuni 30. novembrini 2020 sideettevõtja võrguga liitumisel seadmete- ja siderajatise ostuks/paigaldamiseks ning liini ehitamiseks. Toetust saate taotleda…

Ettevõtte osade müüki puudutavad muudatused alates 1. august 2020

Ettevõtte (osaühingu) osade müük võib olla üsna lihtne või võib ka minna väga detailseks koos põhjaliku due diligence-ga ning täiendavate tingimustega. Üldjuhul oleneb keerukus sellest, millistest varadest, nõuetest, kohustustest ja lepingutest ettevõte koosneb. Soovitatav on konsulteerida audiitoriga, pearaamatupidajaga või finantsjuhiga.   1st augustust 2020 täiendati seadust, mis puudutab osade müüki järgnevalt: Osa müük on lubatud…

Töötaja lähetamine Eestisse tuleb registreerida

Alates 30 juuli 2020 tuleb Eestisse lähetatud töötaja registreerida Tööinspektsioonis. Lähetatud töötaja tööandja peab Eestisse lähetatavad töötajad registreerima enne töötaja faktilise töötamise algust Eestis, saates vajalikud andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile e-posti teel aadressile posting@ti.ee. Andmete muutumise korral tuleb Tööinspektsioonile esitada vastav teade samal e-posti aadressil enne muudatuse jõustumist. Tööinspektsioonile tuleb esitada järgmised andmed:…

Seaduse muudatuse meeldetuletused ja info (2020 juuni)

  Majansaasta aruande esitamise tähtaega pikendati kuni 31 oktoobrini. Seda ainult 2020 aastal.   Alates 1-st juulist jõustub seadus, millega pikeneb isapuhkus 10-lt päevalt 30-le päevale ja puhkusehüvitist maksab isale sotsiaalmaksuamet otse.   Alates 1-st juulist on võimalik vanemahüvitise saamist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kõigil vanemahüvitise saajatel. Vanemahüvitist saab peatada ja jätkata alates lapse…

Tegelike kasusaajate määramine

Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eesti äriühingutel kohustus esitada äriregistrile andmed tegeliku kasusaaja kohta. Seda saavad teha ainult juhatuse liikmed. Lihtsa omanike struktuuriga ettevõtete jaoks on see lihtne protseduur. Mine https://ettevotjaportaal.rik.ee, sisene oma ettevõtte peavaatesse ja lehekülje all pool on sinisega “alusta kasusaajate muutmist”. Sealt edasi annab ettevõtjaportaal juba ette inimesed ja eeltäidetud info.…